16 Juni 2013

Pos Rondo

#Banyumasan

Nek jere bocah nom malem minggu malam yang panjang, cara nyong ya pada baen...

Bedane, panjange malem minggu cah nom kuwe pada nggo pacaran. Nek nyong krasa dawa sebab ora teyeng kelonan padahal ora lagi ngode.

Arep kelonan kepriwe wong malem minggu kejatah ronda. Arep mancal gasik ya angel wong mangkate jam 10 bocahan mesti esih pada melek. Bali ronda wis ngantuk. Dadine angel matrapna falsafah lawas, malem jemuah sunah malem minggu wajib...

Tapi ya ora papa...
Urusan lingkungan koh digawe angel. Penting ora penting, anggep baen penting. Utamane men keton guyub kambi tangga. Wong asline ya ora mider-mider komplek terus kaya setrikaan mabok. Paling-paling keliling nariki jimpitan terus gaplean nang pos.

Apa maning nyong entuk dispensasi sekang ertene. Nek liane ronda seminggu pisan, nyong telung wulan mung kejatah ronda pindo nek pas cuti thok. Mangsane mbalek meng alas rondane dewakili mamake tepleng nglongok pos sedela njujugna martabak apa cemilan go kanca melek sing ronda.

Lha nek ngomongna pos ronda, nyong malah kelingan sing nang desane mamake tepleng. Intine ya gumun, wong nang Jogja be istilaeh Pos Ronda. Nang Tlacap malah kaya kiye...

Intine
Mbuh ndi sing bener pos ronda, rondo apa randa..? 
Pikir dewek ngonoh nek rumangsa kurang gawean...10 comments:

Sebelum membaca jurnal ini mohon untuk membaca Disclaimer dari Blog Rawins. Memberikan komentar dianggap telah menyetujui Disclaimer tersebut. Terima kasih

© 2011 Rawin, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena