19 April 2008

Pejabat Teras

Rumangsa urip ket cilik nganti tuwa dadi wong desa, kepaksa urip nang kota krasa banget sengasarane awak. Nek ana sing ngomong kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota kayane sering krungu. Tapi tek rasakna temenan ya nembe siki.

Pertama ngambah Jakarta wis dilomboni wong. Takon alamat malah disasar-sasarna. Takon tukang ojeg dijujugna mubeng-mubeng adoh banget nganti mbayare larang. Ora ngertia nek dilakoni mlaku be sepuluh menit tekan. Dolan nggone Kang Khamshe mangkate sejam tekan, bali jam sangan mbengi tekan kontrakan wis jam siji.

Wis kaya kue diweden-wedeni, ora olih udud sembarangan. Jere nang Jakarta nek udud dicekeli. Lah jarkua ya nangdi-ndi udud yan dicekel. Nek diglethakna ya jenenge obat nyamuk. kalingane temenan kuwe. Lagi penak-penak udud dioyok-oyok hansip. Eh udu hansip, apa kae jenenge lah.. kantrib apa maghrib lah klalen.

Wis genah posisine dadi pegawe Yahoo sing ndina-ndina nongkorong ngarep komputer. Paling nylekamin mbok dikancani seciduk kopi (asline sih segelas, tapi bola-bali ngejog) karo sebatang samsu tapi ora tau leren. Udu ra ngerti kesehatan, tapi daripada tuku obat nyamuk disuled trus dijorna sematine, ya mending udud dikenyot disit nembe disebulna go ngurak lemud. Nek lemude urung mati, gari dioyok bae trus bambane ditunyukna. Yakin ampuh.

Kur pancen bingung siki jamane obat nyamuk semprot karo elektrik, apa enggane kudu ganti ngemut baigon apa colokan listrik?

Mbalek soal gawean...
Nang Jakarta gaweane pada bae. Tapi nembe ngglethakna bungkus rokok wis diomong. "Mas, ruangan AC..."

Walah sengsara temen dadi pegawae nang kota yah. Pengin udud be angel. Nganti sidane aku usul meng juragane kon didadikna pejabat teras bae nang perusahaan dengan alasan demi peningkatan produktivitas.

Alhamdulillah juragane ngerti pentinge peningkatan produksi. Dadi usulku ditampa. Akhirnya aku dadi pejabat teras temenan. Diwei ruangan nang lantai papat nduwur dewek sing biasane go memeni klambi nek ruko kuwe dienggoni wong umah-umah. Ora urusan nek sore kepanasan sing penting bisa udud dengan nyaman, aman dan terkendali.

Pancen penak dadi pejabat teras...
Klepusss....

0 comments:

Posting Komentar

Sebelum membaca jurnal ini mohon untuk membaca Disclaimer dari Blog Rawins. Memberikan komentar dianggap telah menyetujui Disclaimer tersebut. Terima kasih

© 2011 Rawin, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena