27 Januari 2008

Inyong Bangga Dadi Wong Ngapak...


Kalau Anda pengin sehat, minumlah susu
Kalau pengin seksi, rawatlah susu
Kalau pengin cantik, mandilah susu
Kalau pengin iseng, senggollah susu
Kalau pengin nikmat, isaplah susu
Kalau pengin berhasil, jangan kesusu.

Nyilih sajake Prof. Dr. Eko Budihardjo.

Ping bola bali aku ditakoni kanca-kanca MP, terutama sing wong jawa tapi jawa wetanan apa mandan ngalor. Kanca-kanca sok pada takon kaitane karo gaya basa sing tek nggo karo kanca-kanca. Sing gumun tok ana, sing malah lakak-lakak ana, sing nganggap perusuh ya ana.

Sing sering dadi sorotan kanca-kanca kuwe seringe masalah omongan sing jere saru tur ora sopan. Aku ya ora bisa nyalahna kanca sing duwe pikiran kaya kuwe, soale aku eling nek latar belakang budayane pancen beda.

Wong jawa jogja solo nek ngomong "madang" kur go sing sepantaran apa sengisore dalam bab umur apa jabatan apa posisi soksiale. Nek maring sing lewih dhuwur nyebute "dhahar". Dadi nek ana sing nyebut wong tua kon "madang", dianggepe kurang sopan. Padahal nek gelem mlayu lewih ngulon maning mlebu daerah pasundan, "dahar" kuwe malah dianggepe lewih kasar tinimbang "maem atawa emam". Sing alus malah nganggo istilah "tuang". Mulane aku gumun maring wong sunda. Jere tuang kuwe "madang" secara alus, tapi koh ana sebutan "tuang rama", "tuang ibu" dll etc... Lha apa wong sunda pancen cokan mangani wong yah..?

Mbalek maning meng babagan basa..
Basa kuwe pancen elemen budaya sing paling pokok. Soal basa ngapak apa banyumasan, nek dideleng sekang sejaraeh kudune bisa pada mahami nek basa banyumasan kuwe lair kloer kang kalangan wong tani sing ora ngerti istilah atasan apa bawahan. Beda karo basa jawa jogja solo sing gede banget dipengaruhi budaya ningrat kang kraton. Budaya kraton kuwe kan setitik mambu-mambu feodal sing mbedakna istilah go masing-masing kedudukan sosiale.

Nek nyilih istilaeh kang Ahmad Tohari -budayawan ngapak- basa banyumas kuwe basa kerakyatan. Mulane ora kenal anggah-ungguh. Kowe madhang, lurahe madhang, bupatine madhang, ning inyong urung madang kiyeeeh... Mbok dijujugi sega apa kepriwe lah. Jarku pada ora denger melas temen...

Pokoke patokane anggere ora padha nyebut jeneng wong lan ora padha omong saru kuwi ya basa banyumasan. Basa banyumas kuwe keturunan basa jawa kuna, jamane aku urung ana. Beda karo jawa wetanan sing bisa disebut jawa gagrak anyar, soale anane mulai kang jamane kraton Pajang menyat

Diurut meng sejarah basane ya, nangapa basa banyumas dianggep lewih tua daripada jawa wetanan. Pada ngerti hurup hanacaraka, mbok.. Nek ora ngerti ya wis, asal tau krungu thok be wis cukup lah. Nek ora krungu berarti anu budheg.

Nek dianggep hurup-hurup silabistik kuwe pancen gaweane Ajisaka nang Nusa Majeti kidule Nusakambangan, asline pancen kaya kuwe. Nganggo lafal "a" udu "o". Sutawijaya be nyebut awake dhewek esih nganggo istilah sutawijaya, udu sutowijoyo.

Dheweke nek ngesop ya nganggo kentang udu kenthong. Lha.. bareng kraton pajang ngadeg, nembe ndongol sandhangan "taling tarung" go ngonekna suku kata men dadi "o". Nah bar kuwe berkembang berkembang dadi basa sing disebut gagrak anyar kuwe mau.

Aku dhewek seneng bae dadi ngapakers, mena disebut basane wong tani udu basa kraton. Wong tani ora due ratu esih bisa madang, lha ratu nek ora ana sing macul, apa enggane kon ngebeg..? Apa maning nek kelingan siki wis jaman industri, globalisasi, politisasi, emansipasi, siang makan nasi kalo malem mimi asi... budaya feodal kayane wis kurang pas. U

du masalah aku sirik apa ora seneng aring wong wetan. Tapi kayane wis ora pantes disebut "tiap-tiap warganegara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan dll..." mbuh aku ora apal lah.. UUDne deganti-ganti bae sih... Aku dhewek esih cokan gumun nek weruh wong gawe surat njaluk sumbangan misale meng bupati, nang alamate njeblag tulisan kepada yang terhormat bapak bupati cilacap dll dll... Wis yang terhormat, esih nganggo bapak..?

Dadi kaya kuwe, kakang mbekayu sing ayu apa sing ora ayu...
Aja sok rumangsa duwe rasa kepriwe nek krungu wong banyumas pada ndeplak. Kuwe dudu masalah sopan apa ora, tapi semata-mata karena budayane pancen kaya kuwe. Blakasuta, apa anane.. Nyirikna wong sing jujur mbok kuwe.

Mulane dilambangna nganggo gambar bawor. Bawor nang wetan disebut bagong, nang kulon disebut cepot, wateke ceplas ceplos ora bisa basa tapi paling dieman nang semar. Tapi aja kewalik nyebut ya... ngko nang pasundan nyebut bawor nganggo sebutan bagong, malah dibrengkolang sandal. bagong kuwe cara wong sunda artine celeng....

Wis lah kaya kuwe bae. Muga-muga bisa dingerteni nang kanca-kanca kabeh. Nek urung mudeng jal waca tulisan kiye ping rongatus maning. Nek urung mudeng bae, rika PM maring gudril mbok esih dodolan utek. Yakin rika anu ora ngutek kuwe...

Wassalam, pareng....

rawin diprotes bae ocehane...

5 comments:

 1. Setuju Kang...
  Pokoke ngapak si oke lah. Nyong ora cocog karo blog sing jere ngapak tapi deneng nganggo 'basa', kuwe dadi ora ngapak sejati. Soale neng ndesane Nyong, Tinggar Jaya - Jatilawang, wong tua nom ngomonge pada, paling sekedar nyebut rika karo sing tua, dll. Wong karo lurahe be ora basa koh.
  Wong ngapak basa? Wagu! Dudu wagu golih ngomong, tapi sing jenenge ngapak tulen kuwe ora nganggo basa sing kaya carane wong bandek, kaya kuwe toli.

  BalasHapus
 2. kang..yen menurut inyong sing wong enom, ya kudude jenenge wong urip kudu due anggah ungguh dadi goli basan karo wong liya ya kudu ndeleng umure. wong darani ngapak yen bergaul karo sepadane kaya kue..ya wis kaya kue disit mengko tek koment maning kiye inyong wong sokaraja. tangwin

  BalasHapus
 3. de kaya ngapa inyong rika pada kudu gede atine, ora usah isin dadi warga ngapak. mayuh pada juguran bareng neng http://inyongblakasuta.blogspot.com/

  BalasHapus
 4. Lha wong pancen warga ngapak, ndadak nganggo isin mbarang koh...

  BalasHapus
 5. Ya pada kaya inyong,diarani tukang ngarit ya men,sing penting ngariti suket ora ngariti ndas wong...hehe pis lah pokomen!

  BalasHapus

Sebelum membaca jurnal ini mohon untuk membaca Disclaimer dari Blog Rawins. Memberikan komentar dianggap telah menyetujui Disclaimer tersebut. Terima kasih

© 2011 Rawin, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena