31 Desember 2007

Resolusi 2008

Ket isuk sirah mumet mikir urung tuku beras karo setoran bank urung ana agane. Arep embret nek sirah judeg kaya kie koh rasane bebeh. Sidane malah nongkrong nangarep komputer golet-golet mbok ana sing gelem ngancani melek.

Nembe mbukak wis ana sing takon nang Yahoo Mesngenger
>>Taon baru dimana mas..?
>>Mbuh lah..

Tek semauri kaya kue tok. Trus mbukak Multiply. Ealah.. nang guestbook njeblag tulisan, “Malem tahun baru gimana niiih….”

Alah buset, gawe mangkel bae. Ndilalah, kancaku Rere urip. Tek PM go golet topik liane. Malah mbalik mengonoh maning.
>>Mas aku tahun baru di Vienna….
Lah…

Gumun aku. Jane ana apa sih malem taun baru. Deneng kabeh-kabeh kaya kenang manuk pilek, takone ora ana lia. Mulane aku dadi mikir awake dhewek. Taun lawas ya kaya kie taun anyar ya kaya kie. Ora embret ya ora madhang.

Tek pikir koh wong urip isine kur foya-foya tok. Senenge apa nek taune ganti? Pada bisane panasan thok. Ana sing lagi taun baruan ya liane padha melu taun baru. Mbok ya sing mikir, sing kreatip, aja kur tiru-tiru wong lia.

Lha kaya wingi ana sing natalan ya pada melu natalan. Nek pancen menungsa sing inovatip, liane natalan ya gari nganakna muludan apa rajaban. Aja bisane njiplak thok. Asile apa sih mbuntut meng wong lia. Budaya kaya kie koh diterus-terusna.
Mbalek maning meng sirah mumet…

Wong lia arep ganti taun pada gawe apa sing disebut Resolusi 2008. Jarku maune apa jane kue. Pertama ditakoni resolusi nang sapa lah klalen tapi sing genah nang MP. Aku ya semaur, “Aku nganggo resolusi 1024x768 pixel, mba. Tek unggahna nganti 2008 monitorku ora kuat…”

Lha koh aku digoblog-goblogna. Apa udu wong penjorangan kue. Semblothongan banget lah… Tapi bareng diterangna maksude aku ya nembe dong. Ooooo… kaya kue ya. Akhire kepaksa aku njawab.

“Aku ora pengin muluk-muluk kaya rika, lah… Aku tetep kaya wingi. Pengin urip sing tentrem. Mangan wareg, nyandhang rapet, turune anget… Wis… kaya kue thok..”

Muga-mugaa Gusti Alloh mirengaken penjalukanku. Ora ketang aku goleh sembayang senen kemis jemuah kliwon. Tapi nek rumangsa ngakoni aku dadi umate ya kudune krungu aspirasine wong cilik. Aku esih tetep yakin, Gustiku udu anggota DPR sing bisane ngoceh tapi malah ndlepus thok maring rakyate.

Tek nteni realisasi penjalukanku, Gus…
Sumpah….

rawins gawe revolusi
Read More

30 Desember 2007

Jaman Edan


Amenangi jaman edan, ewuh oyo ing pambudi, melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni, boja kaduman melik, kaliren wekasanipun, ndilalah karsa Allah, begjo-begjane kang lali, luwih begjo kang eling lawan waspodo

Maca oret-oretane R Ngabei Ronggowarsito nang Serat Kalatida tembang Sinom pupuh kepitu sing ditulis sekitar taun 1860 wis mulai krasa. Jaman wis malik tandane kiamat wis tambah edek. Wong lanang rambute gondrong, wong wadon malah pada demimoran. Wong wadon pada kathok dawaan sing lanang malah rok-rokan, jaritan, gelungan ngadangi wong liwat nang pipir terminal karo udud, ora klalen ngomong “sedhooooot…”

Bencana nangdi-endi. Belah wetan terang dawa, belah kulon malah kebanjiren. Mending banjir duit marekna sugih. Sing ana banjir bandhang karo belet gawe rekasa wong cilik. Nang porong lemah dibolongi malah metune belet sing ora ntek-ntek nganti siki. Lemah nangisor bumi pada munggah mendhuwur nganti tekan ngko titi mangsane lemah sing nag dhuwur ambles dileg lemah.

Mbiyen wong lanang sing pahal wong wedon nrimakna nangumah ngurus bocah karo umah nek mbengi disambil mlumah, siki pada dieksprot meng luar negeri. Sing dadi wong lanang gaweane udud karo jegang ngenteni kiriman. Nek wistaiwan. Ujar-ujare nang luar kue kepenak ndean. Nek kebagian apes olih majikan sing ladhak apa ora ngenes. Apa maning nek sing menggawe nang arab, walah melasi banget. Wong nang kana babi haram tapi babu halal. dikirimi nteng nggo main karo royal, boro-boro mikir sing wadon dadi babu nang hongkong apa

Jajal dipikir, siki maling sing mangane duit negara akeh malah diwei mobil karo umah padahal gajine be wis akeh. Wong cilik arep polah kepriwe bae ya ajeg diidek-idek nang wong gede. Ora kelingan gedene weteng gara-gara kakehan mangan sing udu hake. Maling pithik rega paling 20 ewu gara-gara kencoten ora due beras wis disel 3 wulan, goleh mriksa digentaki pulisi esih dibonusi kepruk hansip. Lha dewan sing nyolong duit 20 ember boro-boro digebugi, pulisi goleh takon be alon-alon. Bebeh mangkat kari prentah pengacarane. Nek ukumane mandan akeh ethok-ethok mriyang.

Aku tau takon maring tanggaku sing dadi kyai perkara kue. Negarane dewek kue kyai esih akeh banget nangapa koh sengsarane urip ora rampung-rampung. Kyaine koh goleh semaur kaya kiye, “Kue tulih nek jaman kanjeng nabi, wong sembayang subuh esih peteng sembayang asar esih padang. Siki kwalik, subuh wispadang asar wis peteng mulane jamane melu kwalik. Kyai akeh malah pada melu anjrut meng politik. Padahal wis ana bagiane dewek-dewek. Ana ulama ana umara. Wong ulamane pada rebutan dadi umara, umat ora ana sing ngurus. Nek bejad yang memper, wong kyaine be bobrok.”

Oalah, nek kyai be wis matur kaya kue lha banjur kepriwe kudune…? Apa enggane mending mati gasik bae mumpung urung kakehen dosa? Lha mbuh lah mumet..

Aja maning mikiri negara, mikir tuku beras be yengyengan ndase. Duh, Gusti Alloh… Wis bodo-bodoa rika ngonoh lah. Arep dikapak-kapakna aku manut bae, kadar rika ikih sing gawe alam dunya. Sing penting nek aku mati ngko, lebokna suwarga ya, Gus…

rawin lagi kewalik
Read More

Moh Tangi Gasik


Aku due anak lanang siji-sijine sing paling gagah dewek. Jenenge Adi, tapi aku ngundange mamas. Anaku pinter janjane, tapi nek pas preian sekolah kon tangi gasik koh angele ora etung. Padahal watheke anakku nek wis ora karep, men dipeksa-peksa ya ora bae. Mulane aku tau njajal ngerayu, mbok nek dialusi dadi marine.

Bar subuhan, bocah malah ngringkel maning dibunthel slimut. AKu merek, tek elus mbun-bunane karo tek krisiki.
"Mas, tangi mas... masa mapan turu maning sih.."
Bocah meneng bae. Tek uget-uget nganti mblenger nembe gelem melek.
"Ana apa jane, pak. Isuk-isuk wis ngrubesi bocah turu."
"Kieh bapak tek crita, tulung rungokna ya.."
"Lah.. ngko awan bae pak lah, kaya ora ana wektu maning."
"Sedela, cah bagus..." AKu njagong nang pinggir amben. Bocah tek jegongna sendehan bantal.
"Kieh, wong nek gelem tangi gasik tulih gede rejekine. Nek kebluk, ngko rejekine dithothol pithik"
"Lah ya men, pak. Malah pithike lemu-lemu. Ora ngenteng-tengna dhedhek."
"Ya udu kaya kue, mas. Tek critani ya. Mbiyen bapak tau tangi gasik terus mlaku-mlaku. Eh, ndilalah nemu dompet nang dalan. Duite akeh."
"Kue duite wong sing kelangan mbengine ndean."

"His, ngko disit. Udu kue pentinge." Mandan tek teplak dengkule.
"Maksude bapak kaya kie, mas. Wong nek gelem tangi gasik, dalan rejeki kue lewih omber. Lewih akeh kesempatan olih untung. Beda nek kebluk goleh tangi, kesempatan olih rejeki lewih cupet."

Bocah menyat jarku mudeng. Koh malah narik kemul tekan gulu karo semaur mapan maning karo semaur.

"Sing bathi brati bapake thok. Go wong liya ora apik."
"Lha... nangapa..?"

"Wong sing kelangan dompet berarti tangine lewih gasik daripada bapake..."

Aku dadi meneng mandan sue.....

rawin mumet
Read More

Zaman Edan

Amenangi jaman edan, ewuh oyo ing pambudi, melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni, boja kaduman melik, kaliren wekasanipun, ndilalah karsa Allah, begjo-begjane kang lali, luwih begjo kang eling lawan waspodo

Maca oret-oretane R Ngabei Ronggowarsito nang Serat Kalatida tembang Sinom pupuh kepitu sing ditulis sekitar taun 1860 wis mulai krasa. Jaman wis malik tandane kiamat wis tambah edek. Wong lanang rambute gondrong, wong wadon malah pada demimoran. Wong wadon pada kathok dawaan sing lanang malah rok-rokan, jaritan, gelungan ngadangi wong liwat nang pipir terminal karo udud, ora klalen ngomong “sedhooooot…”

Bencana nangdi-endi. Belah wetan terang dawa, belah kulon malah kebanjiren. Mending banjir duit marekna sugih. Sing ana banjir bandhang karo belet gawe rekasa wong cilik. Nang porong lemah dibolongi malah metune belet sing ora ntek-ntek nganti siki. Lemah nangisor bumi pada munggah mendhuwur nganti tekan ngko titi mangsane lemah sing nag dhuwur ambles dileg lemah.

Mbiyen wong lanang sing pahal wong wedon nrimakna nangumah ngurus bocah karo umah nek mbengi disambil mlumah, siki pada dieksprot meng luar negeri. Sing dadi wong lanang gaweane udud karo jegang ngenteni kiriman. Nek wis dikirimi nteng nggo main karo royal, boro-boro mikir sing wadon dadi babu nang hongkong apa taiwan. Ujar-ujare nang luar kue kepenak ndean. Nek kebagian apes olih majikan sing ladhak apa ora ngenes. Apa maning nek sing menggawe nang arab, walah melasi banget. Wong nang kana babi haram tapi babu halal.

Jajal dipikir, siki maling sing mangane duit negara akeh malah diwei mobil karo umah padahal gajine be wis akeh. Wong cilik arep polah kepriwe bae ya ajeg diidek-idek nang wong gede. Ora kelingan gedene weteng gara-gara kakehan mangan sing udu hake. Maling pithik rega paling 20 ewu gara-gara kencoten ora due beras wis disel 3 wulan, goleh mriksa digentaki pulisi esih dibonusi kepruk hansip. Lha dewan sing nyolong duit 20 ember boro-boro digebugi, pulisi goleh takon be alon-alon. Bebeh mangkat kari prentah pengacarane. Nek ukumane mandan akeh ethok-ethok mriyang.

Aku tau takon maring tanggaku sing dadi kyai perkara kue. Negarane dewek kue kyai esih akeh banget nangapa koh sengsarane urip ora rampung-rampung. Kyaine koh goleh semaur kaya kiye, “Kue tulih nek jaman kanjeng nabi, wong sembayang subuh esih peteng sembayang asar esih padang. Siki kwalik, subuh wis padang asar wis peteng mulane jamane melu kwalik."

Siki Kyai malah pada melu anjrut meng politik. Padahal wis ana bagiane dewek-dewek. Ana ulama ana umara. Wong ulamane pada rebutan dadi umara, umat ora ana sing ngurus. Nek bejad yang memper, wong kyaine be bobrok.

Oalah, nek kyai be wis matur kaya kue lha banjur kepriwe kudune…? Apa enggane mending mati gasik bae mumpung urung kakehen dosa? Lha mbuh lah mumet..

Aja maning mikiri negara, mikir tuku beras be yengyengan ndase. Duh, Gusti Alloh… Wis bodo-bodoa rika ngonoh lah. Arep dikapak-kapakna aku manut bae, kadar rika ikih sing gawe alam dunya. Sing penting nek aku mati ngko, lebokna suwarga ya, Gus…

rawin lagi kewalik
Read More

29 Desember 2007

Moh Tangi Gasik

Aku due anak lanang siji-sijine sing paling gagah dewek. Jenenge Adi, tapi aku ngundange mamas.

Anaku pinter janjane, tapi nek pas preian sekolah kon tangi gasik koh angele ora etung. Padahal watheke anakku nek wis ora karep, men dipeksa-peksa ya ora bae. Mulane aku tau njajal ngerayu, mbok nek dialusi dadi marine.

Bar subuhan, bocah malah ngringkel maning dibunthel slimut. AKu merek, tek elus mbun-bunane karo tek krisiki.

"Mas, tangi mas... masa mapan turu maning sih.."
Bocah meneng bae. Tek uget-uget nganti mblenger nembe gelem melek.
"Ana apa jane, pak. Isuk-isuk wis ngrubesi bocah turu."
"Kieh bapak tek crita, tulung rungokna ya.."
"Lah.. ngko awan bae pak lah, kaya ora ana wektu maning."
"Sedela, cah bagus..." AKu njagong nang pinggir amben. Bocah tek jegongna sendehan bantal.
"Kieh, wong nek gelem tangi gasik tulih gede rejekine. Nek kebluk, ngko rejekine dithothol pithik"
"Lah ya men, pak. Malah pithike lemu-lemu. Ora ngenteng-tengna dhedhek."
"Ya udu kaya kue, mas. Tek critani ya. Mbiyen bapak tau tangi gasik terus mlaku-mlaku. Eh, ndilalah nemu dompet nang dalan. Duite akeh."
"Kue duite wong sing kelangan mbengine ndean."

"His, ngko disit. Udu kue pentinge." Mandan tek teplak dengkule.
"Maksude bapak kaya kie, mas. Wong nek gelem tangi gasik, dalan rejeki kue lewih omber. Lewih akeh kesempatan olih untung. Beda nek kebluk goleh tangi, kesempatan olih rejeki lewih cupet."

Bocah menyat jarku mudeng. Koh malah narik kemul tekan gulu karo semaur mapan maning karo semaur.

"Sing bathi brati bapake thok. Go wong liya ora apik."
"Lha... nangapa..?"

"Wong sing kelangan dompet berarti tangine lewih gasik daripada bapake..."

Aku dadi meneng mandan sue.....

rawin mumet
Read More

26 Desember 2007

Wanita Tercantik

Membaca tulisan Kang Sudir Boke dan Bung Afatih tentang Pesona Kecantikan Wanita, Saya kok jadi kepingin juga berbagi dengan MPers tentang definisi "cantik"Kang Sudir membagi pesona wanita menjadi 4 tipe :

1.Yang pertama adalah kecantikan yang klasik, anggun, intelektual. Wanita tipe ini biasanya tidak mempunyai warna kecantikan yang amat menonjol, namun biasanya dari pancaran matanya serta gerak dan lekuk tubuhnya yang luwes dan penuh kelembutan akan memberikan ketenangan bagi yang berdekatan dengannya.

2.Yang kedua adalah kecantikan yang bersifat melindungi, memberikan ketenangan, rasa aman dan kasih seperti seorang ibu kepada anaknya. Tipe ini digambarkan sebagai seorang wanita yang lembut, dan biasanya juga tidak cantik sekali, namun wajahnya nampak sabar (santha) dengan pandangan mata teduh dan bentuk tubuh yang agak tambun, mempunyai buah dada yang besar, pinggul dan pinggang lebar namun menunjukkan adanya kekuatan

3.Yang ketiga adalah tipe yang sekarang biasa disebut agresif (dalam pengertian yang positif) mungkin sebagai gambaran watak dan sikap remaja-remaja kita saat ini, mereka tidak hanya mau menerima namun juga mampu untuk mengambil sikap dan tindakan yang tegas. Tipe ini memang sangat menarik untuk disimak, mereka selain digambarkan mempunyai bentuk badan dengan lekuk- lekuk yang sempurna (bak gitar Spanyol) luwes namun berotot juga seringkali digambarkan bersikap dinamis tanpa menunjukkan sikap kejam dan semena-mena, berwajah cantik, menunjukkan kecerdasan dari bentuk mata serta pandangannya dan menunjukkan kematangan jiwanya

4.Keempat boleh dikatakan adalah tipe kecantikan yang serba kaku, keras kepala, menunjukkan ke-aku-an yang menonjol, bahkan dalam gerakannya terlihat keinginan untuk diperhatikan. Tipe ini juga nampak garang dan terkesan tidak bisa menyembunyikan apa yang tengah dialami, dan justru inilah daya tariknya.

Sedangkan menurut Bung Afatih kriteria cantik atau persyaratan dasar kecantikan adalah:... a woman, with inner qualities at least should have these following qualities:- Admired by people around her not for her physical appearance, rather for her personality- People feel comfortable talk to her and sit down around her- Having good self-esteem, self-respect and loyalty- Humble and honest

Artikel yang bagus tentang makhluk penuh misteri yang satu ini.Cuman, Kalo Bung fatih sering jalan-jalan ke luar negeri, saya mah cuma banyak ngobrol, tukar pikiran ama temen-temen yang di luar negeri, saya jadi mikir kenapa banyak sekali perbedaan antara kecantikan wanita di Indo dan di luar Indo. Perbedaan kultur memang membuat perbedaan itu pasti ada. Tapi kalo sampai ke hal yang bersifat basic dari pesona wanita ini ikut berbeda, saya heran juga.Nah, jadi jelas yang dimaksud dengan wanita cantik di sini penekanannya adalah kecantikan "dalam".

Kalau ternyata yang bersangkutan memiliki fisik yang bagus, maka itu adalah bonus. Dengan kata lain wanita yang cantik luar dalam memiliki nilai lebih. Kalau yang cantik hatinya mendapat nilai 10 (nilai tertinggi), maka yang cantik luar dalam mendapat nilai 10+ Karena yang terakhir ini memiliki "cobaan" dan tantangan lebih besar untuk menjadi wanita yang memiliki inner beauty.

Orang boleh setuju boleh tidak dengan opini saya, tapi yang jelas saya melihat ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi.

1. Wanita barat secara fisik rata-rata cantik. Itu mungkin yang membuat mereka tidak merasa cantik. Dengan demikian, mereka lebih konsentrasi untuk memperbaiki karakter mereka, karena mereka merasa tampilan fisik mereka hampir serupa (mayoritas cantik). Bandingkan dengan negara-negara di mana kecantikan itu menjadi barang langka, katakan Indonesia, baru cantik sedikit sudah jadi "selebritis" dan dikejar-kejar cowok. Ini sangat berpengaruh pada psikologi yang bersangkutan: menjadi pongah dan lupa memperbaiki bagian "dalam"nya.

2. Umumnya mereka lebih terdidik (educated) dan semua orang tahu, pendidikan di Barat lebih maju. Individu terdidik jelas memiliki sikap sosial yang lebih memberi kenyamanan pada sekitarnya.

3.Hidup di negara maju dan kaya membuat mereka relatif tidak memiliki penyakit psikologis yang umumnya diderita individu yang hidup dan besar di negara dunia ketiga seperti mental kuli, feodalistik, minder, dan sok kosmopolit alias sok gedongan. Dengan tiadanya penghambat psikologis seperti disebut di atas, pertumbuhan kejiwaan mereka relatif lebih stabil dan normal dibanding mereka yang tumbuh di negara berkembang. Mereka pun tidak gampang lari dari "hak"nya hanya karena sedikit uang.

Ketiga unsur itu sedikit banyak membuat wanita-wanita bule tampil lebih cantik dan elegan dalam bersikap kepada siapapun. Kepada yang lebih unggul secara strata sosial mereka tidak mudah minder dan ketika bergaul dengan kalangan kere, jelek dan melarat mereka tidak merendahkan apalagi menghina.

Menurut Anda sendiri, wanita cantik itu seperti apa? Dan apa kriteria kecantikan itu sendiri?
Dan wanita mana yang paling memenuhi kriteria Anda?
Thanks buat Kang Sudir dan Bung fatih

http://karangreja.multiply.com/journal/item/1/Wanita-wanita_CANTIQUE
http://afattih.wordpress.com/2007/10/04/siapa-wanita
Arsip Multiply (Termasuk Komentar) .
Read More

23 Desember 2007

Tolongin Dong


Gara-gara jagoanku kepengen HP  baru, Aku harus merubah planning neh mulai awal 2008. Pepatah "teklek kecemplung kalen" kayaknya dah ga relevan mengingat kondisi saat ini.

Eh, yang ga tau soal HP baru, baca dulu disini nih : http://rawins.multiply.com/journal/item/93

Di awal niat, gayung bersambut. Temen di Palu, Sulawesi Tengah minta tolong aku kesana buat bantuin proyeknya. Its, Ok... Ada jalan pada akhirnya.

Cuman ada buah simalakama yang sampai saat ini masih terus kepikiran. Jagoanku.

Sejak kecil jagoanku sudah menjadi "anak ayah". Dia ga pernah betah tinggal dengan orang lain termasuk mbah-mbahnya dan bahkan ibunya sendiri. Pulang sekolah pun jarang mau di rumah, malah nyusul ke kerjaan ayah.

Di sisi lain, aku sudah tak mungkin bertahan di sini. Terlalu banyak kendala dan gangguan terutama yang menyangkut pikiran dan perasaan yang seringkali berpengaruh luar biasa pada produktivitas kerja. Sudah sejak lama temen-temen deketku menganjurkan aku untuk mengikuti jejak Rasululloh. Hijrah... Cari tempat yang baru biar suasana dan pikiran fresh sehingga kerja bisa maksimal.

Aku pergi : Jagoanku sampai saat ini belum bisa menerima kenyataan untuk hidup jauh dari ayahnya.

Aku tidak pergi : Pikiranku selalu terganggu. Padahal aku harus kerja dan mempersiapkan masa depan Jagoanku

Jagoan aku bawa : Aku sendiri belum tahu di sana kondisinya seperti apa dan akan jadi apa. Lagian siapa yang ngurus kalo ternyata disana sibuk berat..?

Tolong bantuin mikir ya...
Read More

22 Desember 2007

Microsoft Office Isi Ulang

Baca di kompas...
Microsoft akan menjual MS Officenya kayak kartu HP. Ueedan....
Jadi intinya kita ga perlu beli MS Office secara kontan. Tapi beli perdana trus tar beli voucher isi ulangnya. Namanya Microsoft Office Prepaid Program.

Pertama, harus dibeli hanya di Mangga Dua, Dusit, Orion, dan melekat di komputer baru. Starter packnya sebesar $50 (ini aja udah mahal yah) yang bisa dipakai 6 bulan, dan harus di-renew setiap 3 bulan sebesar $35. Sehingga total dalam setahun pertama Anda bayar $120 (mulai deh berasa mahalnya). Yah demikian seterusnya, Anda dapat memakai office kalau membayar $35 untuk pemakaian 3 bulan.

Untuk perusahaan-perusahaan yang memang tidak bisa hidup tanpa Ms. Office, sepertinya ini adalah sebuah opsi yang cukup murah dibandingkan harus beli full-license antara $400-$500 per user. Tetapi melihat banyaknya opsi produk lain selain Ms. Office, untuk solusi hemat banyak produk bagus lain yang dibagikan secara gratis alias tidak perlu di-crack.

Terlebih Office 2007 yang terkenal tidak user-friendly, dari pada belajar beralih dari Office 2003 ke 2007, lebih baik sekalian belajar beralih ke produk office lain yang gratis. Contohnya adalah OpenOffice yang sudah cukup terkenal, atau bayi baru bernama IBM Lotus Symphony. Yang diperlukan hanyalah penyesuaian user.

Tar perusahaan lain pada ikut-ikutan. Trus banting-bantingan harga. Kali aja ada XX Office free talk, kalo pake office tengah malem gratis, asal sepanjang siang dipake.
Trus ada lagi yang itungannya perdetik. Atau kalo pake office habis seratus ribu dapet bonus 100 sms atau makan sehari tiga kali...

Waaah... malah jadi ngaco. Baca sendiri aja lah.
Nih linknya di bawah :

http://www.kompas.com/ver1/Iptek/0712/06/144401.htm
http://www.infokomputer.com/view.cfm?p=2007.12.06190610
Read More

21 Desember 2007

Nonton TV di Media Player

Nemu di MPnya nuriel neh...
Buat yang betah ngenet biar ga ketinggalan berita
Kali aja ada berita tentang pengangguran dan netter digaji ama negara
Kan sesuai UUD 45 pasal 34
Warga kos dan anak telantar dipelihara negara....


1) Buka media player. Bisa Windows Media Player, bisa juga winamp, dll. dalam contoh saya gunakan Windows Media Player.
2) Klik File dan pilih Open URL........
3) dalam kotak dialog open masukkan
mms://202.171.25.216/metro (LIVE MetroTV)
mms://202.171.25.216/transtv (LIVE TransTV)
dan tekan OK
4) tunggu beberapa saat (tergantung koneksi/bandwidth )
5) Selamat Nonton TV live streaming di internet...


Read More

20 Desember 2007

Pemanasan Global, Hoax kah?

Beberapa pekan yang lalu, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa telah sepakat untuk mengurangi emisi gas CO2 dengan target yang cukup ambisius yaitu pengurangan emisi sebesar 20% hingga 2020. Bahkan Inggris berencana untuk mengurangi emisi CO2-nya sebesar 60% hingga 2050.

Isu pemanasan global memang sedang hangat dibahas di Eropa, apalagi dengan adanya fenomena musim dingin yang hangat di tahun 2006-2007 ini dan semakin banyaknya fenomena “penyimpangan” cuaca seperti badai dan angin ribut yang secara ekonomi sangat merugikan. Juga dengan semakin banyaknya data yang menunjukkan penambahan laju mencairnya es di kutub utara.

Dan semua itu, menurut sebagian besar pakar, terjadi karena meningkatnya kandungan gas rumah kaca dari hasil kegiatan manusia (antropogenik), maka dari itu wajar saja kalau apa yang dibicarakan oleh para pemimpin dunia saat ini adalah menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut.

Tahun 2006 sendiri oleh WMO ditetapkan sebagai tahun terpanas ke-6, dimana temperatur permukaan rata-rata global tahun 2006 lebih hangat 0.42°C dari harga rata-rata tahunan pada periode 1961-1990.

Bahkan menurut NOAA, tahun 2006 tercatat sebagai tahun terpanas di Amerika, dimana berdasarkan data harga rata-ratanya, tahun 2006 1,2°C lebih hangat daripada rata-rata temperatur di abad ke-20 dan 0,04°C lebih panas daripada tahun 1998. Bahkan menurut laporan WMO, jika harga rata-rata suhu permukaan dipisahkan antara Bumi belahan utara (BBU) dan selatan (BBS), maka kenaikan suhu permukaan di BBU jauh lebih tinggi daripada BBS.

Di BBU harga temperatur permukaan rata-rata 0,58°C di atas harga rata-rata 30 tahun yang besarnya 14,6°C (terpanas ke-4 sejak tahun 1861) sementara di BBS 0,26°C di atas harga rata-rata 30 tahun yang besarnya 13,4°C (terpanas ke-7 sejak tahun 1861).

Sejauh ini sebenarnya masih terjadi pro dan kontra tentang pemanasan global ini (dan juga penyebab utamanya), karena selain mereka yang marak menyuarakan terjadinya pemanasan global dengan (salah satu) indikator naiknya suhu permukaan Bumi, ada juga sebagian ahli yang masih menyangsikan data naiknya suhu permukaan yang dikemukakan oleh mereka yang pro tersebut. Selain itu, faktor utama penyebab pemanasan global pun masih jadi perdebatan dan diskusi yang hangat hingga akhir ini.

Salah satu dari mereka (para ahli) yang masih menyangsikan adanya pemanasan global adalah Prof. Bjarne Andresen dari Universitas Kopenhagen. Beliau menganggap bahwa isu pemanasan global lebih kental unsur politisnya daripada ilmiahnya.

Hal ini dikemukakannya tentu bukan tanpa argumentasi yang jelas. Beliau yang bekerjasama dengan Prof. Christopher Essex dari Universitas Ontario Barat dan Prof. Ross McKitrick dari Universitas Guelph, keduanya di Ontario Kanada telah mencoba menganalisis topik tentang pemanasan global ini dan telah mereka publikasikan dalam Jurnal Non-Equilibrium Thermodynamics.

Pernyataan tentang terjadinya pemanasan global yang diberikan oleh para pakar yang pro didasarkan pada asumsi umum atmosfer Bumi dan lautan menjadi hangat dalam 50 tahun terakhir yang terjadi akibat kecenderungan (trend) naiknya suhu global yang merupakan hasil dari perhitungan njelimet dan perata-rataan suhu udara yang diukur di seluruh dunia.

Menurut Prof. Andresen yang pakar termodnamika, adalah tidak mungkin berbicara tentang suhu sendirian pada sesuatu yang rumit seperti iklim di Bumi. Suhu hanya bisa ditentukan pada sebuah sistem yang homogen. Lebih dari itu, iklim tidak dibentuk oleh suhu sendirian.

Perbedaan suhu akan menyebabkan terjadinya sebuah proses dan menghasilkan badai, arus laut dan lain-lain yang membentuk iklim. Menurut beliau metode yang sekarang digunakan untuk menentukan suhu global dan kesimpulan yang diambil dari metode tersebut lebih bersifat politis daripada ilmiah.

Selain ketiga profesor tersebut, masih ada juga pakar lain yang punya pendapat menarik, terutama berkaitan dengan faktor penyebab utama perubahan iklim (climate change) di Bumi ini.

Lagi-lagi pakar yang punya pendapat menarik ini ternyata berasal dari Denmark juga, yaitu Henrik Svensmark and Eigil Friis-Christensen. Menurut mereka, faktor utama yang kemungkinan besar menjadi penyebab utama dari perubahan iklim di Bumi adalah sinar kosmik, dan bukan gas rumah kaca.

Sekitar sepuluh tahun yang lalu mereka berhipotesa bahwa sinar kosmik dari angkasa mempengaruhi iklim di Bumi dengan cara mempengaruhi pembentukan awan di atmosfer bagian bawah. Hipotesa ini didasarkan pada adanya korelasi yang kuat antara tingkat radiasi kosmik dan penutupan awan dimana semakin besar radiasi kosmik semakin besar pula penutupan awan. Awan mendinginkan iklim di Bumi karena ia memantulkan kembali sekitar 20% radiasi Matahari ke angkasa.

Menurut mereka, selama abad ke-20 pemasukan (influx) cahaya kosmik berkurang akibat berlipatgandanya medan magnetik

Read More

18 Desember 2007

Logika atau Nasib

Pagi-pagi iseng buka wikipedia, trus mandeg rada lama di judul “logika”. Tau kenapa jadi pengen baca. Padahal dari kemaren bete ga pengen baca yang serius serius. Apa karena ada satu keputusan penting yang mendesak harus aku ambil saat ini..?

Inget kan, pernah ada anehdot tentang Hillary Clinton.

Pada pertengahan 1990-an, Seorang Presiden Amerika bersama istrinya berlibur ke Yogyakarta. Mereka berusaha menyamarkan wajah agar tidak dikenali oleh masyarakat. Akan tetapi ketika sedang melihat kehijauan sawah yang membentang, seorang lelaki bule yang sedang mencari tanah liat untuk bahan tembikar mengenalinya.

"Kamu Hilary ??! Masih ingat aku kan? Aku bekas pacarmu dulu sebelum kamu menikah dengan Clinton," kata lelaki tersebut.
"James? Tentu saja aku ingat. Tapi kok kamu bisa mengenaliku sih?," tanya Hilary heran.
"Apapun usahamu untuk menyamar, aku akan selalu mengenali matamu," kata si lelaki.

Dengan rasa cemburu, Clinton mengajak istrinya untuk kembali ke New York. Dalam perjalanan Clinton, Ngedumel, "Coba kalau kamu kawin sama lelaki tadi, apa jadinya...?"
"Hhmmm, dia jadi presiden dan kamu pencari tanah liat," jawab Hilary santai.
Logika yang diputarbalikan oleh Hillary atau emang bener begitu?

Tau ah… Kembali ke wikipedia ya…
Logika berasal dari kata Yunani kuno λόγος (logos) yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan dimana obyek materialnya adalah berpikir (khususnya penalaran/proses penalaran) dan obyek formal logika adalah berpikir/penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya.

Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya.
Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika.

Duuuh… rumit amat ya…

Dalam banyak kasus kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu bertindak (= 1) atau tidak bertindak (= 0). Bertindak berarti mengambil keputusan untuk mengorbankan sesuatu saat ini untuk sesuatu yang diinginkan di masa yang akan datang. Sedangkan tidak bertindak ialah sebaliknya, yaitu mengambil keputusan untuk mengorbankan sesuatu yang diinginkan di masa yang akan datang untuk sesuatu yang terjadi saat ini. Kata saat ini dan yang akan datang tadi menunjukkan bahwa keputusan yang diambil dibatasi oleh waktu.

Waktu sangat berperan bila keputusan harus diambil tak dapat diubah. Dan meskipun demikian, ada banyak keputusan yang tak dapat diubah harus dibuat berdasarkan informasi yang tak jelas. Kondisi tak dapat diubah ini mendominasi keputusan yang didasari atas hipotesis tentang masa depan dimana metode pengambilan keputusannnya didasarkan kepada pertanyaan sederhana :

“Apa yang dapat kita akses sebelum bertindak disaat situasinya tidak jelas sementara kita dibatasi oleh waktu?”

Ini pertanyaan yang sering timbul dalam benak saya setiap kali akan mengambil sebuah keputusan besar, terutama bila sudah menyangkut masa depan anak. Mungkin analogi buah simalakama tepat untuk kondisi ini.

Tapi di sisi lain saya ingat ocehan tetangga saya beberapa waktu lalu. 
Tetangga saya, Udin sedang berjalan-jalan dengan santai, ketika tanpa permisi ada orang jatuh dari atap rumah dan menimpanya. Orang yang terjatuh itu tidak terluka sama sekali, tetapi Udin yang tertimpa malah menderita cedera leher. Ia pun diangkut ke rumah sakit. 

Para tetangganya datang menjenguknya, mereka bertanya, "Hikmah apa yang didapat dari peristiwa itu, Din?"

"Jangan percaya lagi pada logika hukum sebab akibat," jawabnya. "Orang lain yang jatuh dari atap rumah, tetapi leherku yang jadi korbannya. Jadi tidak berlaku lagi logika, “Kalau orang jatuh dari atap rumah, lehernya akan patah!”

Atau mungkin jawaban jagoanku ketika aku bangunkan pagi-pagi.
"Mas, biasakanlah bangun pagi setiap hari."
"Kenapa, ayah?"
"Itu kebiasaan bagus. Dulu ayah pernah bangun pagi sekali trus keluar jalan-jalan. Dan ayah nemu dompet banyak uangnya."
"Tapi itu kan punya orang yang hilang malamnya?"
"Oh, itu bukan point nya. Maksudnya kalo kamu bangun pagi, kemungkinan dapat rejeki lebih banyak. Ga keduluan ayam…Tapi, Bagaimanapun juga malemnya disitu disitu ga ada dompet. Ayah ingat bener."
"Jadi kalo gitu, bangun pagi pagi gak bagus buat semua orang dong.”
“Lho… kenapa..?”
“Orang yang kehilangan dompet, pasti bangunnya lebih pagi dari ayah..."

Jadi harus bagaimana sih memahami logika dalam mengambil keputusan?
Benarkah unsur nasib tetap berperan penting?
Arsip Multiply
Read More

17 Desember 2007

10/90


Menurut prinsip ini, 10% dari kehidupan kita terdiri dari apa yang terjadi kepada kita, selebihnya (90%) tergantung dari sikap kita dalam menghadapinya. Artinya, kita tidak dapat mengontrol apa yang akan terjadi kepada kita "CUMA" 10% itu.

Kita tidak dapat mencegah mobil kita dari kerusakan. Kereta yang kita tumpangi mungkin telat yang menyebabkan semua schedule kita berantakan. Mungkin kita juga akan disalip oleh pengemudi lain di jalan. Kita tidak dapat mengontrol faktor 10% ini. TETAPI, yang 90% adalah hal yang lain. Kita dapat menghendaki bagaimana kita menjalani 90% itu.

Bagaimana caranya? Dari reaksi kita.

Kita tidak dapat mencegah lampu lalu lintas berganti ke merah, tapi kita dapat mengontrol reaksi kita terhadap hal tersebut. Jangan tertipu! – Hanya KITA yang (pasti) dapat mengontrol reaksi kita sendiri.

Contoh:

Anda sedang menikmati sarapan pagi sekeluarga dan tanpa di sengaja anak Anda menumpahkan kopi ke pakaian kerja Anda. Anda tidak dapat mengontrol apa yang barusan terjadi, namun apa yang akan terjadi selanjutnya akan sepenuhnya bergantung kepada bagaimana reaksi Anda terhadap kejadian ini.

Anda mengutuki diri sendiri (menggerutu) ...

Anda memarahi anak Anda karena telah menumpahkan kopi tersebut. Anak Anda kemudian menangis karena di marahi. Setelah memarahi anak Anda, Anda kemudian mengkritik istri Anda karena meletakkan cangkir kopi Anda terlalu di pinggir meja. Kemudian Anda dan istri Anda pun bertengkar sejenak.

Anda lalu lari ke kamar untuk mengganti pakaian Anda. Di meja makan, anak Anda yang sejak dari tadi menangis tidak dapat menhabiskan sarapan paginya dan mengganti pakaiannya untuk sekolah. Dia pun ditinggal bis sekolahnya dan istri Anda harus segera berangkat ke kantornya. Anda langsung menuju ke mobil Anda dan mengantar anak Anda ke sekolahnya.

Karena sudah agak terlambat, Anda pun mengendarai mobil dengan sedikit mengebut. Anda sampai di sekolah anak Anda setelah terlambat 15 menit dan mendapatkan suratAda sedikit jarak antara Anda dan istri dan anak Anda. tilang karena mengebut. Anak Anda pun langsung lari masuk ke sekolah tanpa pamit kepada Anda terlebih dahulu.

Setelah dari sekolah, Anda langsung ngebut ke kantor karena sudah terlambat 20 menit. Sesampai di kantor, Anda baru sadar bahwa Anda lupa membawa tas kerja Anda. Karena Anda sudah memulai hari Anda dengan tidak bagus, hal ini akan terus berlanjut hingga jam pulang nanti. Anda pun mulai tidak sabar untuk menanti sampai pukul 5 nanti, dimana Anda ingin segera pulang. Sesampai di rumah, Anda mendapati bahwa situasi di rumah pun tidak begitu ramah.

Mengapa demikian? Semua ini karena reaksi Anda di pagi hari tadi Apa penyebab hari buruk Anda?

A. Apakah karena kopi yang tumpah?

B. APAKAH KARENA ANAK ANDA?

C. Apakah karena Anda di tilang polisi?

D. APAKAH ANDA PENYEBABNYA?

Jawaban yang benar adalah: D.

Apa yang terjadi dengan kopi Anda memang di luar dari kendali Anda, namun reaksi Anda terhadap kejadian tersebut lah yang menyebabkan Anda memiliki hari yang buruk.

Berikut adalah apa yang dapat dan seharusnya terjadi atas kejadian tersebut:

Anda tertumpah kopi dan anak Anda sudah mulai menangis. Anda seharusnya menenangkannya sambil berkata, “Ga pa pa kok say, kamu hanya perlu lebih hati-hati aja lain kali.”

Lalu sambil membersihkan baju Anda dengan handuk kecil, Anda bergegas ke kamar Anda untuk menukar pakaian. Setelah selesai berpakaian, Anda mengambil tas kerja Anda dan kembali ke meja makan sambil melihat anak Anda yang melambai ke arah Anda sedang menaiki bis sekolahnya.

Anda pun dapat sampai di kantor 5 menit lebih awal dan berbincang-bincang sebentar dengan rekan-rekan kerja Anda. Bahkan bos Anda juga memberi komentar yang positif terhadap perilaku Anda yang sedang senang hati hari itu.

Dapatkah di lihat perbedaan antara 2 skenario di atas?

Mereka mempunyai awal yang sama, namun akhir yang berbeda..

Mengapa?

Semuanya tergantung bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi tersebut.

Anda memang (pasti) tidak dapat mengontrol apa yang akan terjadi pada Anda (factor 10%), tetapi reaksi dan sikap Anda (pasti) dapat mempengaruhi factor yang 90%.

Berikut adalah beberapa saran untuk mengaplikasikan prinsip 90/10 dalam kehidupan kita sehari-hari:

Apabila ada beredar komentar negatif mengenai Anda, janganlah di serap begitu saja. Anda seharusnya dapat bersikap cuek. Jangan biarkan komentar negative tersebut mempengaruhi hidup Anda..!!! Bersikaplah sewajarnya dan hari-hari Anda akan lebih membaik. Reaksi yang salah mungkin akan mengakibatkan Anda kehilangan seorang teman baik, di pecat dari pekerjaan atau mengidap stress yang berkepanjangan.

Bagaimana seharusnya sikap Anda terhadap pengemudi yang tiba-tiba menyalip di depan Anda? Apakah Anda akan marah? Membanting kemudi mobil Anda? Menghujat?

Apakah tekanan darah Anda semakin tinggi? Apakah Anda akan mencoba untuk menabrak mobil tersebut? Siapakah yang akan peduli apabila Anda datang ke kantor lebih telat 10 detik? Jangan sampai karena kejadian tersebut, mood Anda berubah jadi tidak bagus.

Ingatlah akan prinsip 90/10 ini, dan janganlah Anda terlalu khawatir.

Anda menerima kabar bahwa Anda akan di pecat dari pekerjaan Anda. Janganlah Anda menjadi stress, tidak bisa tidur dan jadi bad-mood. Semuanya ini dapat Anda lewati. Anda seharusnya dapat memakai waktu dan peluang ini untuk mencari pekerjaan yang baru

Pesawat yang akan Anda tumpangi ternyata delay dan Anda tahu bahwa hal ini akan merusak semua rencana Anda untuk hari itu. Janganlah Anda memarahi awak pesawat tersebut? Ini juga sebenarnya di luar dari kendali awak pesawat tersebut. Dia juga sebenarnya tidak mengetahui mengapa hal tersebut terjadi. Seharusnya, Anda dapat menggunakan waktu luang tersebut untuk belajar atau mencoba untuk lebih mengenal penumpang yang lain. Janganlah Anda menjadi stress karena hal ini hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih buruk.

Cobalah aplikasikan prinsip 90/10 ini dalam kehidupan anda sehari-hari dan rasakan perubahannya dalam diri anda.

Saya yakin anda bisa seperti saya….

Susaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah…. mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari…..

He he he ….

Read More

Keanehan MS Windows

Mungkin udah mendengar hal-hal aneh di Microsoft? ini dia contohnya :

Bagi anda pengguna sistem operasi
Windows silahkan coba :

Ke-Anehan 1:

Anda tidak akan pernah bisa membuat folder dgn nama CON di mana aja.


Ke-Anehan 2:

a. Buka notepad
b. Tulis kalimat ini Bush hid the facts
c. Simpan di mana aja
d. Buka lagi file itu, lihat hasilnya


Ke-Anehan 3:
Buka Microsoft Word dan ketik ini :

=rand(100,99) <---- kemudian ENTER Kenapa ya...?


Read More

UFO dan Proyek Serpo

Pada tanggal 16 Juli 1965, ada program pertukaran yang sangat rahasia dengan mengirimkan 12 personil militer AS ke planet Serpo, sebuah planet dari sistem bintang Zeta Reticuli. 

Pendaratan pesawat UFO ini di lokasi Nevada Test Site. Proyek Serpo ini merupakan pertukaran antara 12 orang bumi (astronoaut militer terlatih) dengan tamu sahabat (friendly visitors) dari planet di sistem Zeta Reticuli tersebut. 12 orang itu semua laki-laki, terdiri dari 8 USAF, 2 Army dan 2 Navy, ditempatkan di sebuah pesawat extraterrestrial dan terbang menuju ke planet alien. 

Dua orang adalah dokter, tiga orang ilmuwan, dua orang ahli bahasa, dua orang anggota keamanan, dua orang adalah pilot dan seorang menjadi pemimpin tim (Kolonel dari USAF). Perjalanan diperkirakan membutuhkan waktu 9 bulan untuk menempuh jarak 39,5 tahun cahaya.

Mengenai 12 orang yang berangkat, sebenarnya ada informasi yang berbeda. Sebuah sumber menyebutkan adanya astronaut perempuan yang ikut, namun hal ini dibantah dengan alasan bahwa saat itu NASA tidak memiliki program astronaut perempuan. Padahal, menurut Martha Ackmann, penulis buku "The Mercury 13: The Untold Story of 13 American Women and the Dream of Space Flight", NASA pernah mengadakan program rahasia perekrutan dan pelatihan astronaut perempuan untuk proyek "Mercury 13" di tahun 1961.

Mereka kembali ke bumi pada bulan Agustus 1978. Dua anggotanya meninggal dunia saat di planet. Dua orang lain tetap tinggal di planet Serpo saat proyek berakhir. Delapan dari 12 orang kembali ke bumi. Dua orang yang meninggal di planet Serpo, seorang ada dokter dan seorang sekuriti setelah 3 tahun kunjungan mereka. Dokter meninggal karena pneumonia dan petugas sekuriti tewas karena terluka.

Kedelapan orang tersebut kemudian diisolasi selama setahun di fasilitas khusus Los Alamos . Setelah setahun isolasi dan wawancara, mereka diberi indentitas baru, bonus yang besar dan tawaran untuk kembali ke militer atau pensiun. Enam memuruskan untuk pensiun dan dua tetap aktif bertugas. Kini kedelapan orang tersebut sudah meninggal dunia.

Berdasarkan sumber MI6, tak ada masalah dalam pertukaran ini dan perlengkapan yang dibawa oleh tim beratnya hingga 40 ton. Aliens nampaknya tidak ada masalah dalam mengangkut di dua pesawatnya. 

Kemudian hari diketahui bahwa dua pesawat yang mendarat itu hanya merupakan pesawat ulang laik (shuttle). Pesawat yang jauh lebih besar berada di lokasi antara bulan dan Mars. Kepala tim melaporkan pada saat kembali di tahun 1978 bahwa pesawat alien begitu sangat besar (enormous).

Yang menarik dari pendaratan tanggal 16 Juli 1965 ini adalah, sebenarnya pendaratan sudah direncanakan setahun sebelumnya yaitu pada tanggal 24 April 1964. Ada dua lokasi pendaratan yang direncanakan. 

Lokasi pertama adalah pangkalan angkatan udara Holloman dan yang kedua adalah White Sands. Holloman akan dijadikan tempat pendaratan palsu dan yang benar adalah di White Sands, New Mexico . Aliens dengan pemerintah AS sudah melakukan komunikasi (dengan bahasa inggris setelah aliens dikirimi alfabet, numerik dan bahasa sejak tahun 1952 hingga 1958). 

Aliens kemudian mengirimkan pesan dalam bahasa inggris meski sering tidak lengkap kalimatnya namun secara umum dapat dipahami. Pendaratan yang direncanakan tanggal 24 April ini ternyata tidak tepat lokasi koordinatnya saat diterima oleh Aliens. Mereka salah mendarat di Socorro , New Mexico dan dilihat oleh polisi Lonnie Zamora (ramai dibicarakan di media).

Hari berikutnya, 25 April 1964 , pesawat aliens berhasil mendarat di Holloman AFB dan pertemuan saat itu menghasilkan Plato Pact atau Proyek Plato. Ada 3 pesawat mendarat di pangkalan angkatan udara Holloman. 

Anggota dari CIA bertemu dengan Greys (EBENS) dan berharap melanjutkan kerja sama sambil mengulur waktu untuk mencari solusi bagaimana menghadapi aliens. Presiden AS saat itu adalah Lyndon Johnson setelah Kennedy tewas tertembak di tahun 1963 yang diduga dibunuh karena ingin membuka rahasia tentang EBE (UFO). 

Di tahun 1964 itu juga, menurut CIA, telah diadakan pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih, membahas tentang apa yang harus dilakukan jika bertemu dengan makhluk alien cerdas dari luar angkasa, dan mengatasi mewabahnya laporan dan penampakan-penampak an. Pertemuan berikutnya direncanakan tahun depan, dicanangkan Juli 1965.

Kilas balik ke masa lalu, kerja sama awal sudah terjadi sebelumnya dengan diawali tanggal 25 April 1954 , presiden AS Eisenhower bertemu dengan Greys (Big-nosed Greys) di pangkalan angkatan udara Holloman. 

Dua piring terbang mengambang di atas landasan pacu sementara yang ketiga mendarat. Perwakilan dari Ebens menyebut dirinya "Omnipotent Highness Krlll". Pertemuan di tahun 1954 itu menghasilkan perjanjian yang disebut "Greada Treaty" yang isinya:

Aliens tidak akan turut campur dalam urusan intern kita dan kita tidak akan mencampuri urusan mereka. Kita akan menjaga kehadiran mereka di bumi sebagai suatu rahasia. Mereka akan melengkapi kita dengan teknologi maju dan akan membantu kita dalam pengembangan teknologi kita. 

Mereka tidak akan membuat perjanjian dengan negara lain di bumi ini. Mereka dapat mengambil (abduct) manusia dalam jumlah terbatas dan berkala untuk tujuan pengujian medis serta memonitor perkembangan kita dengan stimulai yang diberikan dan tidak akan melukai serta dikembalikan pada posisi saat diculik, di mana manusia tidak akan punya ingatan akan kejadian itu. 

Dan alien nation akan memberi MJ-12 sebuah daftar dari semua manusia yang pernah kontak dan diculik secara berkala. Juga disetujui bahwa setiap negara akan menerima duta besar serta antara alien nation dengan amerika serikat akan ada pertukaran masing-masing 16 personil untuk tujuan mempelajari kehidupan di planet aliens.

Pada tahun 1978, masa di mana personil astronaut akan kembali dari planet Serpo, angka kejadian mutilasi ternak (cattle mutilation) meningkat tajam. UFO mulai dibahas di PBB dan J. Allen Hynek berbicara soal UFO di di PBB pada tanggal 27 Nopember 1978. FEMA (Federal Emergency Management Agency) juga dibentuk di tahun itu.

Setahun berikutnya, 1979, dunia dikejutkan dengan peristiwa jatuhnya Skylab (pesawat angkasa) pada tanggal 11 Juli dan pada bulan Oktober terjadi konflik senjata serius antara tentara khusus dengan aliens di pangkalan Dulce  yang menyebabkan puluhan tewas. Menariknya, di tahun itu, banyak astronaut mulai membuka suara menyampaikan pengalamannya melihat UFO.

Selama periode tahun 1979 hingga 1983, pihak MJ-12 mulai menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana atau perjanjian. Diketahui bahwa banyak sekali orang (dalam jumlah ribuan) yang diculik alien di luar dari daftar yang diberikan oleh aliens. Banyak juga kasus penculikan dilakukan pada anak-anak.

Pada tahun 1981, Presiden AS waktu itu Ronald Reagan mengubah "Air Defense" di NORAD menjadi "Aerospace Defense".  tahun 1981 juga ditandai dengan peluncuran pesawat ulang alik pertama ( Columbia ).

Pada tahun 1983, Reagan mengusulkan program SDI (Strategic Defence Initiative) atau lebih dikenal dengan program Star Wars. Di tahun itu pula, MJ-12 akhirnya benar-benar merasa dalam keadaan kengerian karena telah membuat kesalahan dengan bekerja sama dengan Ebens (EBE = Extraterrestrial Biological Entity). 

Sebelumnya, pada bulan April 1983 telah terjadi insiden di gerbang 3 Groomlake, Area 51, di mana ada satu makhluk EBE yang ditembak karena berusaha melarikan diri dari fasilitas bawah tanah S-2. EBE itu bernama Archquloid. Makhluk itu sempat sembuh dari luka tembak namun setahun kemudian mati.

Konflik antara militer Amerika dengan aliens makin serius. Pada bulan Agustus 1983, stasiun Montauk dihancurkan. Tahun berikutnya, 1984, dokumen-dokumen tentang MJ-12 diterima oleh produser Jaime Shandera dalam amplop berupa rol film 35mm. 

Tahun 1985, Ronald Reagam mengingatkan akan ancaman alien dalam pidatonya di depan pelajar SMA dan hal yang sama juga diutarakan di hadapan sidang PBB di tahun 1987. Menurut perkiraan di tahun 1988, di planet bumi ini telah ada populasi greys sebanyak 20 juta. Pemerintah Amerika telah membuat senjata anti-materi yang dikembangkan di Los Alamos yang akan digunakan sebagai upaya terakhir dalam melawan Greys.

Menurut informasi yang ada, seharusnya program pertukaran (proyek Serpo) ini berjalan selama 20 tahun
(Sumber: http://www.zetatalk.com/index/zeta255.htm).

Itu berarti mulai tahun 1965 sampai tahun 1985. Pertanyaannya adalah, mengapa pada tahun 1978 mereka sudah kembali? Apakah konflik antara manusia dengan Ebens sudah terjadi sebelum itu dan apakah mereka kembali ke bumi dalam rangka melarikan diri?

Menarik jika membaca pengakuan dari Dr. Carol Rosin yang pernah bekerja untuk Wernher Von Braun (pakar peroketan AS yang berasal dari Jerman) bahwa di tahun 1977 mereka telah membuat persenjataan luar angkasa untuk menghadapi ancaman aliens.
(sumber: http://www.illuminati-news.com/ufos-and-aliens/html/carol_rosin.htm )

Jika itu benar, maka sejak tahun 1977 pihak Amerika sudah bersiap menghadapi serangan dari Ebens.

Hal yang patut dipikirkan adalah, mengapa pendaratan kembali di tahun 1978, saat 8 orang itu kembali tidak diberitakan sebagai pendaratan oleh Ebens? Apakah memang kedelapan manusia itu kembali sendiri (melarikan diri) dari planet Serpo? Apakah dua orang yang tetap tinggal di planet Serpo itu karena masih tertawan dan bukan atas keinginan mereka sendiri?

Kalau ditelusuri beberapa tahun sebelum tahun 1978, kita bisa mengetahui bahwa pada tahun 1976, Departemen Pertahanan Inggris memperluas unit intelijen pertahanan mereka untuk menyelidiki sepak terjang UFO. Unit itu diberi nama DI55. Di tahun 1977, sebuah film spektakuler tentang UFO dibuat, yakni karya Steven Spielberg yang berjudul "Close Encounters of The Third Kind". Film itu beredar di publik tahun 1978. Sepintas cerita film itu mirip dengan proyek Serpo.

Kalau kita hubungkan, pada tanggal 13 Juli 1977, New York mengalami 'blackout' (listrik padam) selama sekitar 25 jam. Padamnya listrik ini juga pernah terjadi di tanggal 9 Nopember 1965 di wilayah timur laut amerika yang menggelapkan Ontario, Kanada dan wilayah Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, New York, dan New Jersey. Kasus listrik padam ini sering dikaitkan dengan keberadaan UFO. Beberapa hari sebelum itu, pada tanggal 22 September 1965, UFO terlihat di air terjun Niagara.
(sumber: http://www.mt.net/~watcher/ufoniagarafalls.html )

Pada tahun 1977 itu juga, di bulan September, terjadi insiden di Fort Benning. Saat pengujian Joint Attack Weapons Systems (JAWS) di Fort Benning Georgia, seluruh orang yang ada di pangkalan menyaksikan serangan UFO. Sekitar sebanyak 1300 pasukan terlibat dalam insiden itu dan banyak yang mengalami trauma serta "missing time". (sumber: http://www.timelessvoyager.com/book/inner.asp?bookid=10 )

Apakah insiden ini merupakan bukti bahwa di tahun 1977 telah mulai terjadi konflik serius antara aliens dengan pemerintah Amerika? Dan apakah hal itu bisa menunjang pengakuan dari Dr. Carol Rosin bahwa amerika di tahun 1977 sedang membuat "space-based weapons"?

Sekitar dua bulan setelah insiden di Fort Benning itu, pada tanggal 16 Nopember 1977 juga terjadi insiden dengan aliens di Ellsworth AFB (Air Force Base), South Dakota. Hanya saja, masih simpang siur soal ini karena ada yang menganggap kejadian di Ellsworth AFB ini sebagai hoax tapi ada juga yang membenarkannya. Ellsworth AFB merupakan pangkalan rudal balistik antar benua Minuteman.
(sumber: http://www.mufon.com/bob_pratt/ellsworth.html)

Kejadian di tahun 1977-1978 ini berada di bawah kepresidenan Jimmy Carter. Saat berkampanye di tahun 1976, Jimmy Carter sendiri pernah menjanjikan akan mempublikasikan semua informasi yang dimiliki tentang UFO dan mengatakan, "Saya tidak tertawa lagi pada orang yang mengatakan bahwa mereka telah melihat UFO. Saya telah melihatnya sendiri!" 

Pada bulan Mei 1977, beberapa bulan setelah pengukuhan Jimmy Carter sebagai presiden, sebuah proyek awal untuk menyelidiki komunikasi dengan makhluk luar bumi dibentuk di Center for the Study of Social Policy di Stanford Research Institute. Proyek ini dikepalai oleh Dr. Alfred Webre, seorang pengacara dari Yale dan analis politik senior.
(sumber: http://www.presidentialufo.com/newpage11.htm )

Jadi, ada dua kemungkinan tentang kembalinya delapan orang dari Serpo itu, yaitu pertama mungkin mereka dikembalikan karena hubungan antara Ebens dengan Amerika memburuk, kedua adalah karena mereka berhasil melarikan diri. Mereka tiba kembali di bumi bulan Agustus 1978.
(sumber: http://ca.geocities.com/earthpages5@rogers.com/sh10.html )

Jika perjalanan dari planet Serpo ke bumi sekitar 9 bulan, berarti mereka sudah berangkat dari planet Serpo pada akhir tahun 1977. Mungkin insiden di Fort Benning yang terjadi bulan September 1977 memicu kepulangan dari program pertukaran Serpo ini.

Yang pasti, di depan sidang umum PBB pada tanggal 21 September 1987, presiden Amerika Serikat Ronald Reagan berkata, "In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside, universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside of this world. And yet I ask - is not an alien force already among us?"

Bahkan pada tahun 1988, Ronald Reagan pernah berbicara ke Mikhail Gorbachev, "I occasionally think how quickly our differences, worldwide, would vanish if we were facing an alien threat from outside this world." Selang dua tahun kemudian, dalam suatu kesempatan, Gorbachev pernah berkata, "The phenomenon of UFOs does exist, and it must be treated seriously."

Masih berpikir bahwa pemerintah dunia acuh tak acuh dengan fenomena UFO?

Read More

10/90

Menurut prinsip ini, 10% dari kehidupan kita terdiri dari apa yang terjadi kepada kita, selebihnya (90%) tergantung dari sikap kita dalam menghadapinya. Artinya, kita tidak dapat mengontrol apa yang akan terjadi kepada kita "CUMA" 10% itu.

Kita tidak dapat mencegah mobil kita dari kerusakan. Kereta yang kita tumpangi mungkin telat yang menyebabkan semua schedule kita berantakan. Mungkin kita juga akan disalip oleh pengemudi lain di jalan. Kita tidak dapat mengontrol faktor 10% ini. TETAPI, yang 90% adalah hal yang lain. Kita dapat menghendaki bagaimana kita menjalani 90% itu.

Bagaimana caranya? Dari reaksi kita.
Kita tidak dapat mencegah lampu lalu lintas berganti ke merah, tapi kita dapat mengontrol reaksi kita terhadap hal tersebut. Jangan tertipu! – Hanya KITA yang (pasti) dapat mengontrol reaksi kita sendiri.

Contoh:
Anda sedang menikmati sarapan pagi sekeluarga dan tanpa di sengaja anak Anda menumpahkan kopi ke pakaian kerja Anda. Anda tidak dapat mengontrol apa yang barusan terjadi, namun apa yang akan terjadi selanjutnya akan sepenuhnya bergantung kepada bagaimana reaksi Anda terhadap kejadian ini.

Anda mengutuki diri sendiri (menggerutu) ...
Anda memarahi anak Anda karena telah menumpahkan kopi tersebut. Anak Anda kemudian menangis karena di marahi. Setelah memarahi anak Anda, Anda kemudian mengkritik istri Anda karena meletakkan cangkir kopi Anda terlalu di pinggir meja. 

Kemudian Anda dan istri Anda pun bertengkar sejenak. Anda lalu lari ke kamar untuk mengganti pakaian Anda. Di meja makan, anak Anda yang sejak dari tadi menangis tidak dapat menhabiskan sarapan paginya dan mengganti pakaiannya untuk sekolah. Dia pun ditinggal bis sekolahnya dan istri Anda harus segera berangkat ke kantornya. 

Anda langsung menuju ke mobil Anda dan mengantar anak Anda ke sekolahnya. Karena sudah agak terlambat, Anda pun mengendarai mobil dengan sedikit mengebut. Anda sampai di sekolah anak Anda setelah terlambat 15 menit dan mendapatkan surat

Ada sedikit jarak antara Anda dan istri dan anak Anda. tilang karena mengebut. Anak Anda pun langsung lari masuk ke sekolah tanpa pamit kepada Anda terlebih dahulu. Setelah dari sekolah, Anda langsung ngebut ke kantor karena sudah terlambat 20 menit. 

Sesampai di kantor, Anda baru sadar bahwa Anda lupa membawa tas kerja Anda. Karena Anda sudah memulai hari Anda dengan tidak bagus, hal ini akan terus berlanjut hingga jam pulang nanti. Anda pun mulai tidak sabar untuk menanti sampai pukul 5 nanti, dimana Anda ingin segera pulang. Sesampai di rumah, Anda mendapati bahwa situasi di rumah pun tidak begitu ramah.

Mengapa demikian? Semua ini karena reaksi Anda di pagi hari tadi Apa penyebab hari buruk Anda?
A. Apakah karena kopi yang tumpah?
B. APAKAH KARENA ANAK ANDA?
C. Apakah karena Anda di tilang polisi?
D. APAKAH ANDA PENYEBABNYA?

Jawaban yang benar adalah: D.
Apa yang terjadi dengan kopi Anda memang di luar dari kendali Anda, namun reaksi Anda terhadap kejadian tersebut lah yang menyebabkan Anda memiliki hari yang buruk.

Berikut adalah apa yang dapat dan seharusnya terjadi atas kejadian tersebut:
Anda tertumpah kopi dan anak Anda sudah mulai menangis. Anda seharusnya menenangkannya sambil berkata, “Ga pa pa kok say, kamu hanya perlu lebih hati-hati aja lain kali.” 

Lalu sambil membersihkan baju Anda dengan handuk kecil, Anda bergegas ke kamar Anda untuk menukar pakaian. Setelah selesai berpakaian, Anda mengambil tas kerja Anda dan kembali ke meja makan sambil melihat anak Anda yang melambai ke arah Anda sedang menaiki bis sekolahnya. 

Anda pun dapat sampai di kantor 5 menit lebih awal dan berbincang-bincang sebentar dengan rekan-rekan kerja Anda. Bahkan bos Anda juga memberi komentar yang positif terhadap perilaku Anda yang sedang senang hati hari itu.

Dapatkah di lihat perbedaan antara 2 skenario di atas?
Mereka mempunyai awal yang sama, namun akhir yang berbeda..

Mengapa?
Semuanya tergantung bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi tersebut.
Anda memang (pasti) tidak dapat mengontrol apa yang akan terjadi pada Anda (factor 10%), tetapi reaksi dan sikap Anda (pasti) dapat mempengaruhi factor yang 90%.

Berikut adalah beberapa saran untuk mengaplikasikan prinsip 90/10 dalam kehidupan kita sehari-hari:

Apabila ada beredar komentar negatif mengenai Anda, janganlah di serap begitu saja. Anda seharusnya dapat bersikap cuek. Jangan biarkan komentar negative tersebut mempengaruhi hidup Anda..!!! 

Bersikaplah sewajarnya dan hari-hari Anda akan lebih membaik. Reaksi yang salah mungkin akan mengakibatkan Anda kehilangan seorang teman baik, di pecat dari pekerjaan atau mengidap stress yang berkepanjangan.

Bagaimana seharusnya sikap Anda terhadap pengemudi yang tiba-tiba menyalip di depan Anda? Apakah Anda akan marah? Membanting kemudi mobil Anda? Menghujat?

Apakah tekanan darah Anda semakin tinggi? Apakah Anda akan mencoba untuk menabrak mobil tersebut? Siapakah yang akan peduli apabila Anda datang ke kantor lebih telat 10 detik? Jangan sampai karena kejadian tersebut, mood Anda berubah jadi tidak bagus.

Ingatlah akan prinsip 90/10 ini, dan janganlah Anda terlalu khawatir.
Anda menerima kabar bahwa Anda akan di pecat dari pekerjaan Anda. Janganlah Anda menjadi stress, tidak bisa tidur dan jadi bad-mood. Semuanya ini dapat Anda lewati. Anda seharusnya dapat memakai waktu dan peluang ini untuk mencari pekerjaan yang baru

Pesawat yang akan Anda tumpangi ternyata delay dan Anda tahu bahwa hal ini akan merusak semua rencana Anda untuk hari itu. Janganlah Anda memarahi awak pesawat tersebut? Ini juga sebenarnya di luar dari kendali awak pesawat tersebut. Dia juga sebenarnya tidak mengetahui mengapa hal tersebut terjadi. 

Seharusnya, Anda dapat menggunakan waktu luang tersebut untuk belajar atau mencoba untuk lebih mengenal penumpang yang lain. Janganlah Anda menjadi stress karena hal ini hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih buruk.

Cobalah aplikasikan prinsip 90/10 ini dalam kehidupan anda sehari-hari dan rasakan perubahannya dalam diri anda.
Saya yakin anda bisa seperti saya….
Susaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah…. mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari…..
He he he ….


Read More

Ganti Casing (original version)

Baru reda teror SMS dari pasukan Ongkos Isuk Sore Sarebu "terbaca OSIS ^o^"...
Jagoanku bikin ulah...


Tiap jam 3 sore aku jemput ke sekolah pasti minta ke minimarket. Kalo dah disitu rada susah diajak pulang. Lama-lama aku tanya...
"Kenapa sih mamas seneng kesitu terus? Tar uang ayah abis donk..."
Mau tau ga jawabnya...
"Yah, Adi pengin ibu yang kaya mbak-mbak itu...."

Buset dah....
Jagoanku naksir kasir mini market rupanya....

Ga seindah kebunku emang...
Tapi keramahan seorang public service ditafsirkan lain oleh jagoanku. Trus dibanding-bandingin kali ya...

Awalnya aku cuman bilang, Huuuush.....
Tapi kalo pas menyendiri kayak gini kok suka kepikiran ya...

Apa bener aku harus ganti casing..????

 
Read More

03 Desember 2007

Apakah Jin = Aliens

Membaca thread di beberapa milis mengenai UFO/ET/Aliens dan Jin, saya jadi tertarik untuk membahas secara spesifik tentang kemungkinan Aliens adalah jin.

Al-Baqarah 2:117
Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" Lalu jadilah ia.

Asy-Syuura 42:29
Di antara (ayat-ayat) tanda-tanda-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata Yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya.

Al-Rahmaan 55:33
Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

Dari ketiga ayat tersebut, bisa disimpulkan bahwa Allah menciptakan bumi dan langit.
Ayat kedua Allah menyatakan menciptakan makhluk di keduanya. Berarti sampai sini bisa kita ketahui makhluk hidup tidak hanya di bumi saja, di luar bumi pun ada.

Ayat ketiga sepertinya semacam petunjuk atau mungkin tantangan dari Allah bagi kita dan jin untuk bisa menjelajahi segala penjuru langit dan bumi dengan kekuatan. Yang dimaksud kekuatan disini mungkin adalah teknologi ya..

Laporan yang cukup tua mengenai kehidupan di langit lain ialah berasal dari abad ke-15 SM, yang tertera dalam buku harian Thutmosis III (Fir'aun Mesir kuno, 1504-1450 SM).Laporan dlm papirus tulli tersebut adalah sbb:

Dalam tahun duapuluh dua, dalam bulan kedua musim dingin, pada jam keenam bulan hari itu....para penulis dari rumah kehidupan melihat adanya sebuah lingkaran api yang muncul di angkasa. Dia tidak memiliki kepala dan nafasnya berbau busuk (maksudnya asap yang keluar dari benda tersebut), panjang 1 rod (5 meter), lebarnya 1 rod. Dia tidak bersuara. Karena kebingungan mereka bertiarap...Mereka menghadap Fir'aun untuk melaporkan apa yang telah mereka lihat.Baginda Raja merenungkan dan memikir-mikir persoalan itu. Sementara...beberapa hari kemudian benda-benda itu bertambah banyak di angkasa. Angkatan perang Fir'aun terus mengawasi benda-benda itu tatkala Baginda Raja berada ditengah tengah mereka. Waktu itu adalah waktu setelah makan malam.Lingkaran api itu kemudian semakin naik lebih tinggi di angkasa menuju ke selatan. Ikan dan Itik berjatuhan dari udara. Dan Fir'aun menyuruh mengambil kemenyan, yang kemudian dibakarnya untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan rakyatnya..

Suatu hipotesis yang sangat mengejutkan dunia langit-melangit ketika Robert K.G. Temple, F.R.A.S., lewat bukunya The Sirius Mystery, bahwa ia menemukan fakta yang membingungkan tentang suku Dogon.
Suku Dogon ini merupakan sebuah suku di benua Afrika yang masih hidup secara primitif, namun mereka ternyata memuja makhluk-makhluk yang mereka hubungkan dengan sistem bintang Sirius. Anehnya, tanpa peralatan2 ilmiah yang canggih, Suku Dogon mengetahui secara teliti gerakan maupn karakteristik "pengiring" bintang Sirius yang sangat2 sulit untuk diamati oleh mata telanjang.

Hipotesis Temple yang cukup berani lagi menyatakan bahwa 3000 tahun Sebelum Masehi, bumi purba pernah dikunjungi oleh makhluk amfibi dari kawasan Sirius. Makhluk2 asing tersebut berhasil mencitra peradaban Sumeria dan Mesir Kuno.

Menurut tinjauan Astronomis, Sirius merupakan bintang kembar yang jauhnya 8,7 tahun cahaya dari bumi. Tatkala bintang Sirius tampak cemerlang disebelah timur senja hari pada Zaman Mesir Kuno, para penduduk siaga, karena mereka meyakini bahwa musim penghujan akan segera tiba dan akan menyebabkan banjir dari Sungai Nil.

Oleh karena itu, munculah pemujaan terhadap bintang Sirius di Mesir, yang setelah beberapa abad masih dilakukan oleh bangsa Arab Jahiliyah. Namun pemujaan terhadap bintang Sirius ini siapa tahu juga disebabkan oleh "kunjungan" oleh para penghuni planet2 yang mengiringi bintang yang amat cemerlang itu, andai benar wisata antar bintang telah terjadi .

Adakah hubungan antara makhluk amfibi dari bintang Sirius dengan makhluk melata dalam Surat Asy-Syuura?

An Nuur
45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Al Anfaal
22. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun.
55. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman.

Ar Ruum
26. Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.

Ayat pertama mengungkap soal binatang yang tidak berkaki dan berkaki. Disambung dua ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa binatang (terburuk) adalah manusia (tuli). Apakah mungkin maksudnya adalah manusia juga termasuk binatang, dengan kelebihan akal tentunya.

Agar tidak simpang siur selanjutnya saya gunakan istilah makhluk saja. Jadi dari ketiga ayat itu diketahui Allah menciptakan makhluk dari yang melata sampai berkaki.

Disambung ayat terakhir, disitu digunakan istilah "siapa" bukannya "apa"
Mungkinkah makhluk tak hidup diistilahkan dengan kata "siapa"?

Jadi kesimpulan saya sementara ini Allah menciptakan makhluk hidup di langit dan di bumi. Hanya saja saya kurang tau batasan langit dalam bahasa Al Qur'an itu hanya sebatas atmosfir saja atau sampai antariksa? Kalo memang istilah langit memang sampai ke antar galaksi, berarti memang ada makhluk di luar bumi.

Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya

Sekarang lanjut ke soal Jin...

Saya tertarik dengan yang ada dalam Surat Al Jin
8. dan Sesungguhnya Kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, Maka Kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api,
9. dan Sesungguhnya Kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). tetapi sekarang Barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya).

Ini saya coba hubungkan dengan mitologi yang menarik perhatian ilmuwan saat ini, Menara Babel.

Dalam Bible, Menara Babel dikatakan sebagai menara yang direncanakan mencapai surga (langit) dan digunakan untuk melihat isi/rahasia langit. Karena dianggap sebagai suatu kesombongan manusia akhirnya menara itu diruntuhkan oleh Allah. Untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terulang lagi selamanya, manusia diceraiberaikan dan dikacaukan bahasanya. Maksud dikacaukan bahasanya mungkin setelah itu bahasa manusia menjadi bermacam-macam sehingga terjadi kendala bahasa untuk berkomunikasi.

Versi lain yang dikemukakan oleh Zecharia Sitchin dalam Teori Annukaki. Dalam peperangan antar aliens ada aliens yang kalah perang dan tertinggal di bumi. Walaupun sudah berasimilasi dengan manusia bumi mereka masih punya keinginan untuk kembali ke planet asalnya. Lalu dibangunlah menara babel yang konon adalah sebuah menara tempat peluncuran roket. Ya, mirip-mirip menara peluncuran roket NASA atau milik Rusia yang ada di baikonur. Menara itu dihancurkan oleh aliens lainnya agar sisa-sisa aliens yang ada di bumi tidak bisa kembali ke luar angkasa. Sampai saat ini aliens yang berkuasa di angkasa terus mengawasi aliens yang tersisa di bumi agar tidak dapat kembali ke asalnya.

Kata "Babel" berarti "gate of God". Pintu gerbang Tuhan (dewa). Nama Babel ini sendiri kemudian akrab dengan nama Babilonia yang sama artinya yaitu "The Gate of the God."

Amerika pun sepertinya tertarik untuk mengungkap rahasia Menara Babel ini. Beberapa waktu lalu saya googling dan menemukan artikel tentang penjarahan museum Baghdad pada saat Perang Teluk. Artefak2 kuno dari jaman Sumeria juga diambil? Mencari apa? "Kunci" untuk menemukan Stargate (Gerbang Bintang), portal milik bangsa Anunnaki-kah? Kalau benar, kacau dah si yahudi ini. Pantesan begitu habis-habisan mencari senjata pemusnah massal yang tidak ada. Padahal mungkin saja sisa-sisa isotop nuklir yang terdeteksi itu dari sisa-sisa roket babel?

Kembali ke soal Aliens.

Ada satu garis lurus yang bisa kita tarik dari 3 sumber yang berbeda, yaitu upaya menuju atau membuka (rahasia) langit yang gagal karena penjagaan yang ketat:
1. Al Qur'an
Jin yang pernah menduduki beberapa tempat di langit, mencoba kembali tapi dihadang panah-panah api.
2. Bible
Keinginan melihat rahasia langit yang digagalkan oleh Allah.
3. Zecharia Sitchin
Aliens kalah perang yang ingin kembali ke asalnya tapi selalu dijegal aliens lainnya.

Jadi menurut saya kemungkinan Aliens adalah jin ada benarnya.
Wallohu a'lam bishawab

Cuma saya kok kurang sreg dengan teorinya Zecharia Sitchin yang mengatakan penjagaan itu dilakukan oleh aliens juga. Yang faham tafsir mungkin bisa bantu, yang dimaksud penjaga dalam surat Al Jin adalah Allah, malaikat atau jin juga? Kalau jin, berarti teori itu mendekati kebenaran. Kalao dijaga malaikat, apakah malaikat ET juga? Kalau Allah sendiri yang menjaganya, tak mungkin kan kita mengatakan Allah juga ET?

Benar atau tidak hanya Allah yang tahu. Sekali lagi mohon maaf kalo saya salah. Soalnya saya hanya bisa menafsirkan ayat hanya dari terjemahannya tanpa tau makna bahasa Quran yang sesungguhnya.

Ada yang bisa bantu atau berpendapat lain?


Read More

© 2011 Rawin, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena